ZARIADENIA

V1 (testovacie vzorky)
Chránené dátové úložisko
(kapacita 4GB čo predstavuje
7 000 000 datových blokov)

V2 (produkčná verzia)
Chránené dátové úložisko
(kapacita 16 GB čo predstavuje
30 000 000 datových blokov)

Zariadenia CHDU

CHRÁNENÉ DÁTOVÉ ÚLOŽISKO VYRÁBAME ZALIATE PODĽA POŽIADAVIEK FR SR, VO VERZII V1 AJ VO VERZII V2 V NASLEDOVNÝCH VARIANTOCH:

Variant A – s konektorom RED10

Doska je dodávaná bez káblov a konektorov, tieto si definuje výrobca systému ako celku.

Následne celý SW aj HW podlieha certifikácii, kde výrobca deklaruje umiestnenie dosky, všetky prvky zabezpečenia a spôsob komunikácie riadiaceho SW, CHDÚ a tlačiarne.

Z našej strany zabezpečíme to, že z riadiaceho SW cez naše zariadenie do tlačiarne prejdú len také dáta, ktoré sa predtým uložia do úložiska.

Presný popis je v komunikačnom protokole.

Odporúčame testovať CHDU freeprogramom napríklad ComPortToolkit download v3.9

Testovacie vzorové datovébloky – ukážka činnosti CHDU

Ovládač USB-RS_drv- Win10

Ovládač USB-RS_drv- Win7_8

Ovládač USB-RS_drv- WinXP_Server2003 Vista_w7_w8

Ovládač USB-RS pre ostatné OS

Variant B – s konektorom mini USB a RS232 OnBoard

Vstup modulu je cez mini USB /Virtual COM/.
Výstup cez RS232 /PRN+CTS/.

Najčastejšie používaný variant našimi zákazníkmi, pripája sa štandartnými káblami, nie sú potrebné žiadne daľšie redukcie.

Variant C – s konektorom mini USB a BlueTooth OnBoard

Modul CHDU sa predáva v tomto
variante voliteľne s nami odporúčaným modulom BT alebo si
používateľ môže pripojiť ľubovoľné iné zariadenie na
PRN /COM2/ linku CHDU s úrovňami TTL.
K dispozícii je plnohodnotná RS232 linka linka aj s CTS
signálom, napäťové úrovne výstupov sú TTL.

Predstavený modul BT je možné objednať u nás samostatne.
Inicializačná sekvencia RESET Bluetooth – BT_RES_download
Inicializačná sekvencia PAIRING Bluetooth – BT_PAIR_download

VARIANT C JE ZATIAĽ VO VÝVOJOVEJ FÁZE,
NIE JE MOŽNÉ HO DODAŤ

ZARIADENIA

V1 (testovacie vzorky)
Chránené dátové úložisko
(kapacita 4GB čo predstavuje
7 000 000 datových blokov)

V2 (produkčná verzia)
Chránené dátové úložisko
(kapacita 16 GB čo predstavuje
30 000 000 datových blokov)

Chránené dátové úložisko vyrábame zaliate podľa požiadaviek FR SR, vo verzii V1 v nasledovných variantoch:

Variant A – s konektorom RED10

Doska je dodávaná bez káblov a konektorov, tieto si definuje výrobca systému ako celku.

Následne celý SW aj HW podlieha certifikácii, kde výrobca deklaruje umiestnenie dosky, všetky prvky zabezpečenia a spôsob komunikácie riadiaceho SW, CHDÚ a tlačiarne.

Z našej strany zabezpečíme to, že z riadiaceho SW cez naše zariadenie do tlačiarne prejdú len také dáta, ktoré sa predtým uložia do úložiska.

Presný popis je v komunikačnom protokole.

Odporúčame testovať CHDU freeprogramom napríklad ComPortToolkit download v3.9

Testovacie vzorové datovébloky – ukážka činnosti CHDU

Ovládač USB-RS_drv- Win10

Ovládač USB-RS_drv- Win7_8

Ovládač USB-RS_drv- WinXP_Server2003 Vista_w7_w8

Ovládač USB-RS pre ostatné OS

Variant B – s konektorom mini USB a RS232 OnBoard

Vstup modulu je cez mini USB /Virtual COM/.
Výstup cez RS232 /PRN+CTS/.

Najčastejšie používaný variant našimi zákazníkmi, pripája sa štandartnými káblami, nie sú potrebné žiadne daľšie redukcie.

Variant C – s konektorom mini USB a BlueTooth OnBoard

Modul CHDU sa predáva v tomto
variante voliteľne s nami odporúčaným modulom BT alebo si
používateľ môže pripojiť ľubovoľné iné zariadenie na
PRN /COM2/ linku CHDU s úrovňami TTL.
K dispozícii je plnohodnotná RS232 linka linka aj s CTS
signálom, napäťové úrovne výstupov sú TTL.

Predstavený modul BT je možné objednať u nás samostatne.
Inicializačná sekvencia RESET Bluetooth – BT_RES_download
Inicializačná sekvencia PAIRING Bluetooth – BT_PAIR_download

VARIANT C JE ZATIAĽ VO VÝVOJOVEJ FÁZE,
NIE JE MOŽNÉ HO DODAŤ