KONTAKT
Prevádzka:
Údernícka 6088/5, 851 01
Bratislava – Petržalka
Otváracie hodiny od 9:00 do 15:30
Stretnutie nutné dohodnúť vopred.
.
Info linka a objednávky: 02/52623845
Ekonomický úsek: +421 910 758 333
Technická podpora: +421 905 801 001
Riaditeľ: +421 903 476 916
.
support@chdu.tech
info@chdu.tech
www.chdu.tech
.
CHDU s.r.o.
Údernícka 6088/5, 851 01
Bratislava – Petržalka
IČO: 35 882 638
DIČ: 2021842163
IČ DPH: SK2021842163
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31402/B
KONTAKT

Prevádzka:
Údernícka 6088/5, 851 01
Bratislava – Petržalka
Otváracie hodiny od 9:00 do 15:30
Stretnutie nutné dohodnúť vopred.
.
Info linka a objednávky: 02/52623845
Ekonomický úsek: +421 910 758 333
Technická podpora: +421 905 801 001
Riaditeľ: +421 903 476 916
.
support@chdu.tech
info@chdu.tech
www.chdu.tech

CHDU s.r.o.
Údernícka 6088/5, 851 01
Bratislava – Petržalka
IČO: 35 882 638
DIČ: 2021842163
IČ DPH: SK2021842163
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31402/B