LEGISLATÍVA

Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. musia všetci podnikatelia od 01.07.2019 povinne používať online registračnú pokladnicu.
Online registračná pokladnica musí obsahovať certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktorých certifikáciu vykonáva Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) od 01.01.2019
Povinnosti pre konštrukciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska určilo FR SR nasledovným dokumentom.
Legislativa CHDU
LEGISLATÍVA

Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. musia všetci podnikatelia od 01.07.2019 povinne používať online registračnú pokladnicu.
Online registračná pokladnica musí obsahovať certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktorých certifikáciu vykonáva Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) od 01.01.2019
Povinnosti pre konštrukciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska určilo FR SR nasledovným dokumentom.